Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

diecezji Bielsko-Żywieckiej

Wakacje z KSM

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Bielsko-Żywieckiej zaprasza dzieci w wieku szkoły podstawowej na wakacyjne rekolekcje pod hasłem przewodnim „Wakacje z książką – Opowieści z Narnii”

 

Termin: 1-8 sierpnia 2014r.
Koszt: 480 zł
Miejsce: Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce

 

Zapewniamy:

– całodobową opiekę wychowawczą,
– bogaty program zajęć formacyjnych i rekreacyjnych oparty o książkę C. S. Lewisa „OPOWIEŚCI Z NARNII: Srebrne Krzesło”,
– warunki bytowe sprzyjające poprawie zdrowia i regeneracji sił,
– opiekę medyczną (pielęgniarka),
– codziennie 5 posiłków: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja
– Wycieczki, spacery, rekreację i sport w kontakcie z przyrodą.

 

Informacja i zgłoszenia: Tel. 696 469 228

 

Więcej informacji:

– Zaproszenie na wakacyjne rekolekcje w formacie plakatu.
– Najczęściej zadawane pytania na temat rekolekcji wakacyjnych
– Karta Wypoczynku do pobrania

Najczęściej zadawane pytania:

1. Co należy zrobić aby wysłać dziecko na Rekolekcje KSM?

– dostarczyć do biura KSM /Adres: 43-300 Bielsko-Biała ul. Żeromskiego 5-7/ wypełnioną kartę kwalifikacyjną, – po telefonicznym potwierdzeniu przez pracownika biura uiścić opłatę 480 zł na konto: 11 1930 1770 3130 0119 4032 0001 Właściciel konta: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Bielsko – Żywieckiej Adres: 43-300 Bielsko-Biała ul. Żeromskiego 5-7 Tytułem wpłaty: REKOLEKCJE KSM – imię i nazwisko uczestnika wypoczynku-

2. Czy można uiścić opłatę w inny sposób?

Nie. Wpłaty przyjmujemy włącznie za pośrednictwem banku.

3. Kto będzie zajmował się moim dzieckiem?

Całodobową opiekę w czasie rekolekcji będą sprawować wychowawcy – odpowiednio przygotowani członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, mający doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Opiekę medyczną sprawować będzie wykwalifikowana pielęgniarka na stałe zatrudniona w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce.

4. Jak w czasie wypoczynku skontaktować się z dzieckiem?

Placówka posiada przenośny telefon /338 106 004/, na który w czasie przebywania dzieci w budynku można dzwonić i porozmawiać z dzieckiem.

5. Czy mogę odwiedzić dziecko w czasie trwania turnusu?

Tak. Należy jednak pamiętać aby termin wizyty uzgodnić telefonicznie z wychowawcą grupy. W czasie odwiedzin wczasowicz może wyjść poza teren obiektu tylko ze swoimi rodzicami lub prawnymi opiekunami. W przypadku odwiedzin innych osób, muszą one być pełnoletnie i posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

6. Co będzie jadło moje dziecko?

Kuchnia serwuje dzieciom tzw. „posiłki domowe”, zapewniające dzienną dawkę składników odżywczych dostosowaną do wieku wczasowiczów. W porze drugiego śniadania i podwieczorku nie brakuje również słodyczy i owoców.

7. Co należy spakować dziecku na wypoczynek?– w przypadku stałych schorzeń – lekarstwa (w tym na chorobę lokomocyjną), - przybory toaletowe, - ręczniki (duży do kąpieli i mały podręczny), - pidżama, bielizna osobista, skarpetki, - obuwie zamienne (pantofle, klapki pod prysznic), - obuwie sportowe, buty do chodzenia po górach, - podkoszulki, - bluzy sportowe, swetry, - spodnie, - kurtka przeciwdeszczowa, - czapka, - plecak podręczny, – dodatkowo: strój na dyskoteki, kąpielowy, krótkie spodenki, krem ochronny, sandały, 

– w przypadku młodszych dzieci – spis zawartości bagażu.

8. Czy należy zabrać śpiwór?

Nie. Każdy uczestnik wypoczynku ma zagwarantowany zestaw pościeli.

9. Czy KSM wystawi mi fakturę?

Nie. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży nie prowadzi działalności gospodarczej.

10. Na jakiej podstawie można uzyskać dofinansowanie/zwrot z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

1 opcja – Na podstawie dokumentu potwierdzającego przelanie pieniędzy na konto + wydane przez KSM zaświadczenie o pobycie dziecka na rekolekcjach.

2 opcja – Wydanie przez Dom Wczasów Dziecięcych indywidualnej faktury obejmującej wyłącznie koszt pobytu dziecka w placówce.

11. Jak wygląda plan dnia?

8:00 – 8:30 Pobudka, toaleta poranna.

8:30 – 9:00 Śniadanie.

8:15 – 11:00 Zajęcia rekolekcyjne.

11:00 – 11:15 II śniadanie.

11:15 – 13:30 Zajęcia w grupach.

13:30 – 14:30 Obiad.

14:30 – 15:15 Odpoczynek poobiedni.

15:15 – 15:30 Podwieczorek.

15:30 – 18:30 Zajęcia w grupach.

18:30 – 19:00 Kolacja.

19:00 – 21:00 Zajęcia w grupach.

21:00 – 22:00 Toaleta wieczorna.

22:00 – 8:00 Cisza nocna.

12. Co jest przewidziane w programie?

Zaplanowaliśmy dla dzieci program rekolekcji oparty na znanej książce C. S. Lewisa p.t. „Srebrne Krzesło”. Oprócz tego nie zabraknie dla dzieci spacerów po górskich szlakach Beskidu Małego, wycieczki oraz zajęć integracyjnych i warsztatowych.

13. Czy muszę dodatkowo ubezpieczyć dziecko na czas wyjazdu?

Nie. Dziecko z pewnością ubezpieczone jest w szkole, a organizator zapewnia dodatkowe ubezpieczenie grupy w czasie trwania rekolekcji.

14. Kiedy i gdzie rozpoczyna się turnus?

Pierwsze zajęcia rozpoczynają się w piątek 1 sierpnia o godzinie 15:30. Zakwaterowanie rozpoczynamy od godziny 14.00. W tym czasie należy dowieźć dziecko do Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce przy ulicy Wielka Puszcza 91 i zgłosić przyjazd kierownikowi wypoczynku.

15. W jaki sposób odebrać dziecko z placówki po zakończeniu wypoczynku?

Zakończenie turnusu planowane jest na godzinę 13:00 w piątek 8 sierpnia. Od tej pory rodzice/prawni opiekunowie mogą odbierać z placówki swoje dzieci.

16. Czy muszę osobiście odebrać dziecko, czy może ze względu na transport wrócić z innym rodzicem lub księdzem?

Za wcześniejszą zgodą kierownika wypoczynku istnieje możliwość odbioru dziecka przez osoby nie będące rodzicem/prawnym opiekunem. Osoba taka powinna posiadać jednak pisemną zgodę wystawioną przez rodzica/opiekuna dziecka.