Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

diecezji Bielsko-Żywieckiej

Adwentowa zbiórka darów KSMu w Czańcu

Adwentowa zbiórka darów KSMu w Czańcu

Tak jak każdego roku, oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Czańcu wykorzystuje okres Adwentu do działalności dobroczynnej. Zbiórka darów, przeprowadzona w lokalnych sklepach, ma na celu wsparcie najbardziej potrzebujących spośród parafian.