Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

diecezji Bielsko-Żywieckiej

Życzenia Wielkanocne 2022

Życzenia Wielkanocne 2022

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, życzymy Wam, by w tych niełatwych czasach przyniosły one chwile wytchnienia i napełniły Was siłami do dalszego działania.
Niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus, Baranek Boży, obdarza nas Swoim pokojem. Niech on zaś pozwala nam być prawdziwie czyniącymi pokój na świecie, który sprawiedliwego pokoju bardzo potrzebuje.
Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Bielsko-Żywieckiej