Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

diecezji Bielsko-Żywieckiej

Zawierzenie KSM Matce Bożej

Zawierzenie KSM Matce Bożej

Tekst zawierzenia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Matce Bożej dnia 24 lutego 2018 roku w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze: My, młodzież i kapłani Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przychodzimy dziś do Ciebie, Matko Chrystusa i Matko Kościoła, tak jak w 1938 roku uczynili to druhowie naszej organizacji, szukając Twojej pomocy i Twojej opieki. W łączności z naszymi biskupami...

Czytaj..

Duchowość

Podstawowe cechy Duchowości KSM Katolickość. Źródłem jest Pismo Św., Liturgia i Tradycja Kościoła. Przy ich pomocy nie chcemy dawać się kształtować historii, ale – jak tego chce od nas Papież – sami chcemy tę historię kształtować. Formacja podstawą działania. Winna ona zgodnie ze statutem odbywać się w zastępach. Pogubimy ludzi w działaniu, jeśli nie będzie pracy formacyjnej. Stowarzyszenie...

Czytaj..

Elementy jedności organizacyjnej

Odznaka  Treścią odznaki jest godło. Mogą ją nosić członkowie KSM po przyrzeczeniu. Odznaka symbolizuje służbę Bogu i Ojczyźnie, jest nie tylko ozdobą, ale przede wszystkim jest wyrażeniem organizacyjnej i duchowej przynależności. Każdy, kto ją nosi winien pamiętać, że reprezentuje katolicką organizację, a po jego zachowaniu KSM będzie oceniane. Noszenie odznaki jest zarazem propagowaniem...

Czytaj..

Dekalog KSMowicza

Każdy młody człowiek, który pragnie związać swoją drogę życia i wiary w Boga poprzez przynależność do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, powinien poznać i stosować w działaniu dziesięć zasad. Dotyczą one każdego człowieka, ale KSM-owicz w ich przestrzeganiu powinien nieustannie wzrastać i świecić przykładem dla innych.  Szczegółowe omówienie tych zasad jest zawsze ważnym punktem pracy...

Czytaj..

Czym jest KSM?

KSM zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i...

Czytaj..

Działalność sekretarza w kierownictwie stowarzyszenia

Obowiązki sekretarza: 1) prowadzenie bieżącej korespondencji i dokumentacji (z wyjątkiem spraw finansowych), 2) prowadzenie archiwum Stowarzyszenia: a) Dziennik korespondencji, b) Książka Protokołów z posiedzeń Kierownictwa Oddziału, c)Książka Protokołów z Zebrań Walnych członków KSM, d) Ewidencja uchwał i zarządzeń, e) Sprawozdania z działalności Kierownictwa/Oddziału, f) Kalendarium, kronika,...

Czytaj..

Czym jest stowarzyszenie?

Krótka charakterystyka struktury stowarzyszenia Kiedy w 1989r. wprowadzono ustawę Prawo o stowarzyszeniach usankcjonowano prawnie możliwość tworzenia w Polsce społeczeństwa obywatelskiego. Administracja państwowa nie ma możliwości poznania wszystkich naszych potrzeb, a nawet samorządy często nie docierają do tych istotnych problemów. Dlatego udostępniają nam aparat, którego zasadą działania jest...

Czytaj..