Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

diecezji Bielsko-Żywieckiej

Zawierzenie KSM Matce Bożej

Zawierzenie KSM Matce Bożej

Tekst zawierzenia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Matce Bożej dnia 24 lutego 2018 roku w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze:

My, młodzież i kapłani Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

przychodzimy dziś do Ciebie, Matko Chrystusa i Matko Kościoła, tak jak w 1938 roku uczynili to druhowie naszej organizacji, szukając Twojej pomocy i Twojej opieki. W łączności z naszymi biskupami stajemy u Twoich stóp Królowo Młodzieży.

Matko Boga, Królowo Polski i Królowo Młodzieży, w tym historycznym dla naszego Narodu miejscu zawierzamy Ci nas samych, naszą organizację i jej członków oraz dzieła, których się podejmujemy, wierząc, że tylko z Twoją pomocą i za Twoim wstawiennictwem u Twojego Syna możemy żyć dążąc do świętości, służąc z oddaniem Ojczyźnie i ludziom, a w przyszłości osiągnąć życie wieczne.

Zawierzamy Tobie Najświętsza Matko, Królowo Polski i Królowo Młodzieży naszą formację. Oddając się Tobie w opiekę prosimy, byś wstawiała się za nami u Twojego Syna, byśmy mieli wiarę, byśmy potrafili jej bronić i byśmy nigdy się jej nie zaparli. Oddając Tobie nasze marzenia, plany i naszą przyszłość prosimy, byś wspierała nas w naszej codzienności, dając nam siłę na każdy dzień. Prosimy, byś pomagała nam walczyć z grzechem, lękami i obawami, które nie pozwalają nam zaufać Bogu. Naucz nas być wzorem dla innych, w szczególności młodych ludzi, byśmy czerpiąc z nauki Twojego Syna potrafili w życiu osobistym, rodzinnym, szkolnym, uczelnianym i zawodowym nieść światło Ewangelii i stawać się czytelnym znakiem żywej wiary i apostolskiego zaangażowania. Dodawaj nam sił i męstwa, byśmy jak najlepiej służyli innym w naszych parafiach i diecezjach, nie ulegając złu tego świata, żądzom, zmysłowości i nieczystości, mając wciąż przed oczyma życie i męczeńską śmierć naszej patronki bł. Karoliny Kózkówny.

Dlatego razem przed Tobą wołamy: GOTÓW!

Zawierzamy Ci Matko naszą organizację – prosząc o Twoją pomoc i wstawiennictwo. Chcemy, by członkowie KSM żyli dla Chrystusa, byli Jego świadkami we współczesnym świecie. Prosimy, pomóż nam pokonywać wszelkie trudności, by nasze Stowarzyszenie i jego członkowie zawsze mieli Twojego Syna przed oczyma. Prosimy, wspieraj nas w wypełnianiu naszego przyrzeczenia i zobowiązania, by poprzez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie. Pomagaj nam, członkom Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, codziennie pamiętać o tym przyrzeczeniu. Dodawaj nam swojej Matczynej troski i miłości, byśmy mimo trudów nigdy nie ustawali w działaniu na rzecz dobra innych ludzi. Obdarzaj nas swoją Matczyną cierpliwością i wytrwałością, byśmy na wzór naszego patrona świętego Stanisława Kostki potrafili wypełniać swoje powołania, a otwarci dla świata umieli świat do Twoich stóp prowadzić.

Dlatego razem przed Tobą wołamy: GOTÓW!

Zawierzamy Ci Matko nasza wszelkie dzieła, aktywności i inicjatywy, których się podejmujemy w ramach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, ale także poza organizacją. Pozwól wzrastać i rozwijać się tym z nich, które są zgodne z wolą Twojego Syna. Pełni ufności oddajemy Tobie wszystkie dzieła i aktywności, byś im przewodziła, wspierała je ku większej chwale Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Powierzając je Tobie, powierzamy Tobie także nasze niedoskonałości, błędy i braki wierząc, że dzięki Twojej pomocy, zostaną przemienione w dobro, bo przecież „moc w słabości się doskonali”.

Dlatego razem przed Tobą wołamy: GOTÓW!

Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży dziś u Twoich stóp Maryjo Matko zobowiązują się do tego, by swoim życiem, działaniem i aktywnością we współczesnym świecie świadczyć o Twoim Synu, służąc rodzinom, parafiom, diecezjom i Ojczyźnie. Przed Twoim obliczem, Królowo Polski, chcemy dziś uroczyście odnowić podjęte przez każdego z nas zobowiązania, powtarzając słowa KSM-owskiego przyrzeczenia.

Dlatego razem przed Tobą wołamy:
Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, czynić dobro ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.