Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

diecezji Bielsko-Żywieckiej

Zarząd

Asystent Kościelny

Asystent Diecezjalny

ks. Tomasz Michniok

 

Zarząd Diecezjalny KSM

Prezes

Karolina Kowalska /Czaniec/

Kontakt

Z-ca Prezesa

Marcin Dębowski /Bielsko-Biała Kamienica/

Kontakt

e-mail:

Członek Delegat

Judyta Drzewiecka /Czaniec/

Kontakt

e-mail: judytadrzewiecka@o2.pl

Skarbnik

Beata Bajak /Lipowa/

Kontakt

e-mail: beata14b@gmail.com

Sekretarz

Kamil Duc /Lipowa/

Kontakt

e-mail: kamilduc@gmail.com 

Z-ca Sekretarza

Bartosz Dębowski /Bielsko-Biała Kamienica/

Kontakt

e-mail:

Członek Zarządu

Monika Kowalska /Czaniec/

Kontakt

e-mail:

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:
Michał Gieleciak /Czaniec/

Kontakt

e-mail:

Zastępca:
Natalia Gąsiorek /Dankowice-Stara Wieś/

Członek:
Anna Skowrońska /Czaniec/

 

Rzecznik Prasowy

 

Biuro KSM

e-mail: bielskoksm@gmail.com

 

Zawsze należy też pamiętać o osobach, które zasiadały w zarządzie we wcześniejszych latach, ponieważ oni również tworzyli KSM.

W latach 2016-2018:
Prezes: Kamil Duc
Z-ca Prezesa: Maria Janik
Członek Delegat: Judyta Drzewiecka

W latach 2014-2016:
Prezes: Judyta Drzewiecka
Z-ca Prezesa: Maria Janik
Członek Delegat: Kamil Duc

W latach 2012-2014:
Prezes: Kamil Duc
Z-ca Prezesa: Maria Janik
Członek Delegat: Judyta Drzewiecka

W latach 2010-12:
Prezes: Kamilu Duc
Z-ca Prezesa: Piotr Kozieł
Członek Delegat: Olga Łasak

W latach 2008-10:
Prezes: Piotr Kozieł
Z-ca Prezesa: Dominika Konior
Członek Delegat: Marcin Juraszek

W latach 2006-08:
Prezes: Marcin Juraszek