Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

diecezji Bielsko-Żywieckiej

Ekumeniczna Droga Krzyżowa

Ekumeniczna Droga Krzyżowa

Gdy tylko pojawiła się propozycja włączenia się w przygotowanie Ekumenicznej Drogi Krzyżowej, ochoczo na nią przystaliśmy. Była to dla nas okazja, by po raz kolejny, tym razem z jeszcze innej, szerszej perspektywy, przyjrzeć się drodze Jezusa na Golgotę. Cieszymy się, że mogliśmy włączyć się w to ekumeniczne dzieło, tak charakterystyczne dla naszego regionu, bogatego w przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich. Na progu Wielkiego Tygodnia, zachęcamy do pochylenia się i rozmyślania wydarzeń Drogi Krzyżowej.
Link do Ekumenicznej Drogi Krzyżowej: https://youtu.be/QmNgm0pptwk