Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

diecezji Bielsko-Żywieckiej

Duchowość

Podstawowe cechy Duchowości KSM Katolickość. Źródłem jest Pismo Św., Liturgia i Tradycja Kościoła. Przy ich pomocy nie chcemy dawać się kształtować historii, ale – jak tego chce od nas Papież – sami chcemy tę historię kształtować. Formacja podstawą działania. Winna ona zgodnie ze statutem odbywać się w zastępach. Pogubimy ludzi w działaniu, jeśli nie będzie pracy formacyjnej. Stowarzyszenie...

Czytaj..

Elementy jedności organizacyjnej

Odznaka  Treścią odznaki jest godło. Mogą ją nosić członkowie KSM po przyrzeczeniu. Odznaka symbolizuje służbę Bogu i Ojczyźnie, jest nie tylko ozdobą, ale przede wszystkim jest wyrażeniem organizacyjnej i duchowej przynależności. Każdy, kto ją nosi winien pamiętać, że reprezentuje katolicką organizację, a po jego zachowaniu KSM będzie oceniane. Noszenie odznaki jest zarazem propagowaniem...

Czytaj..

Dekalog KSMowicza

Każdy młody człowiek, który pragnie związać swoją drogę życia i wiary w Boga poprzez przynależność do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, powinien poznać i stosować w działaniu dziesięć zasad. Dotyczą one każdego człowieka, ale KSM-owicz w ich przestrzeganiu powinien nieustannie wzrastać i świecić przykładem dla innych.  Szczegółowe omówienie tych zasad jest zawsze ważnym punktem pracy...

Czytaj..

Czym jest KSM?

KSM zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i...

Czytaj..

Piekielna korespondencja

Przyjęło się twierdzić, że długie jesienne wieczory są świetną okazją, aby sięgnąć po książkę. Dlatego proponuję ze swojej strony prozę znanego i cenionego na świecie brytyjskiego pisarza, filozofa i teologa Clive’a Staplesa Lewisa. Jest on autorem wielu książek oraz esejów religijno-filozoficznych, dzięki którym stał się autorytetem wśród chrześcijan. Na jego twórczość wyraźnie wpłynęło...

Czytaj..