Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

diecezji Bielsko-Żywieckiej

Krajowa Sesja Zarządów i Zlot KSM w Częstochowie

Krajowa Sesja Zarządów i Zlot KSM w Częstochowie

Ostatni weekend lutego 2018 roku był z kilku powodów niezwykle ważnym czasem dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Od piątku we Włodowicach w archidiecezji częstochowskiej trwała krajowa sesja zarządów diecezjalnych, podczas której omówiono bieżące sprawy stowarzyszenia oraz plany na najbliższy rok działalności. Uczestniczyło w niej 27 delegacji z całego kraju. Diecezję bielsko-żywiecką reprezentowali Kamil Duc (prezes zarządu), Beata Bajak (skarbnik) oraz Michał Gieleciak (członek zwyczajny).

Najważniejszym punktem obrad były wybory do Prezydium Krajowej Rady. Wcześniej udzielono absolutorium ustępującym władzom stowarzyszenia. W składzie Prezydium Krajowej Rady XIII kadencji znaleźli się:

Patryk Czech, diecezja rzeszowska – przewodniczący
Łukasz Fenisz, archidiecezja katowicka – zastępca przewodniczącego
Mateusz Stefaniuk, diecezja drohiczyńska – zastępca przewodniczącego
Piotr Antczak, archidiecezja poznańska – skarbnik
Aleksandra Samula, diecezja pelplińska – sekretarz

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Paweł Kurasz, diecezja przemyska – przewodniczący
Mateusz Kuźniar, diecezja przemyska – zastępca przewodniczącego
Łukasz Tupaj, archidiecezja wrocławska – sekretarz

W sobotę o godzinie 14.00 uczestnicy sesji dołączyli na Jasnej Górze do przedstawicieli oddziałów KSM z całej Polski, by razem przygotować się do wieczornych uroczystości wieńczących ogólnopolski Zlot Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W kaplicy św. Józefa młodzież mogła zobaczyć przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego „Tożsamość 1918-2018” przedstawiającego historię stowarzyszenia. O godzinie 17.30 została odprawiona uroczysta Msza święta w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej pod przewodnictwem abpa Wacława Depo. W czasie procesji z darami delegacje ze wszystkich obecnych diecezji złożyły akty zawierzenia oddziałów stowarzyszenia Matce Bożej.

Młodzież KSM wróciła do Kaplicy Cudownego Obrazu o godzinie 21.00, by po Apelu Jasnogórskim uroczyście zawierzyć całe stowarzyszenie, wszystkich jego członków, podejmowane działania i inicjatywy Matce Bożej. W wydarzeniu wzięło udział ponad tysiąc młodych ludzi należących do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.