Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

diecezji Bielsko-Żywieckiej

Nowe władze KSM w diecezji bielsko-żywieckiej

Nowe władze KSM w diecezji bielsko-żywieckiej

W sobotę 22 września 2018 roku w budynku kurii w Bielsku-Białej odbył się Zjazd Diecezjalny. W obradach uczestniczyli przedstawiciele czterech oddziałów parafialnych spośród siedmiu działających w naszej diecezji. Głównym tematem dyskusji był zbliżający się Korowód Świętych.

Najważniejszy punkt spotkania stanowiły jednak wybory do zarządu diecezjalnego. Najwięcej głosów otrzymała Karolina Kowalska z Czańca i to ona zostanie przedstawiona księdzu biskupowi jako kandydatka na prezesa zarządu diecezjalnego. Karolina działa w KSM od wielu lat i od początku aktywnie wspierała działania poprzednich władz stowarzyszenia. Przede wszystkim przeprowadzała szkolenia dla kandydatów przygotowujących się do złożenia przyrzeczenia oraz współorganizowała wiele imprez parafialnych i diecezjalnych. Przez ostatnie dwa lata była przewodniczącą diecezjalnej komisji rewizyjnej.

W skład nowego zarządu diecezjalnego weszli:

  1. Prezes – Karolina Kowalska (Czaniec)
  2. Zastępca prezesa – Marcin Dębowski (Bielsko-Biała Kamienica)
  3. Członek delegat – Judyta Drzewiecka (Czaniec)
  4. Sekretarz – Kamil Duc (Lipowa)
  5. Zastępca sekretarza – Bartosz Dębowski (Bielsko-Białą Kamienica)
  6. Skarbnik – Beata Bajak (Lipowa)
  7. Członek zarządu – Monika Kowalska (Czaniec)

Dziękujemy ustępującemu zarządowi za dwa lata pracy oraz życzymy Bożej łaski, natchnień Ducha Świętego oraz opieki świętych patronów dla KSMowiczów, którzy objęli funkcje w nowo wybranym zarządzie.

Komisję Rewizyjną po wyborach tworzą:

  1. Przewodniczący – Michał Gieleciak (Czaniec)
  2. Zastępca przewodniczącego – Natalia Gąsiorek (Dankowice-Stara Wieś)
  3. Członek – Anna Skowrońska  (Czaniec)

Również im życzymy wielu owoców pracy w Stowarzyszeniu.