Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

diecezji Bielsko-Żywieckiej

Nowy oddział KSM

Nowy oddział KSM

Po kilkuletniej przerwie mamy znów oddział w stolicy naszej diecezji. Kiedyś były to Aleksandrowice, a dziś jest to Kamienica. 5 stycznia 2018 roku odbyło się spotkanie założycielskie z udziałem 8 osób z parafii św. Małgorzaty. Największym zaufaniem obdarzyli Dawida Cisowskiego, który został wybrany prezesem nowego oddziału.

Rolę asystenta będzie pełnił ks. Tomasz Wojtyła.

Bardzo się cieszymy, że nasza wspólnota rośnie. Wszystkim młodym z Kamienicy życzymy darów Ducha Świętego i owocnej pracy w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży.

Służyć Bogu i Ojczyźnie GOTÓW!