Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

diecezji Bielsko-Żywieckiej

Nowy zarząd diecezjalny!

Nowy zarząd diecezjalny!

 

Oto przedstawiciele nowego Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Bielsko-Żywieckiej na lata 2020-2022 ⬇️

 

 

Prezes Zarządu – Marcin Dębowski
Z-ca Prezesa – Julia Chromik
Delegat do KR – Bartosz Dębowski
Sekretarz – Michał Wykręt
Z-ca Sekretarza – Maciej Dębowski
Skarbnik – Weronika Zielińska
Członek Zarządu – Sonia Foltyn

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:
Przewodniczący – Karolina Kowalska
Z-ca Przewodniczącego – Mikołaj Gałosz
Członek Komisji – Beata Bajak

Gratulujemy nowo wybranym członkom Zarządu. Życzymy wielu sił, motywacji i determinacji w dążeniu do wyznaczonych celów.
Dziękujemy też poprzedniemu Zarządowi za poświęcony czas i zaangażowanie w pracę na rzecz KSMu naszej diecezji.

Dziękujemy za obecność i duchowe wsparcie ks. Tomaszowi Wojtyle.