Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

diecezji Bielsko-Żywieckiej

Od pierwszego spotkania do przyrzeczenia

Od pierwszego spotkania do przyrzeczenia

Od przyjścia na swoje pierwsze spotkanie oddziału parafialnego do nazwania siebie prawdziwym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży musi upłynąć trochę czasu. Nie tylko dla zasady. Nie tylko z powodu odpowiednich paragrafów w statucie. Całkowicie normalnym jest, że najpierw trzeba poznać organizację i poczuć się częścią grupy przez wspólne działanie, aby móc podjąć decyzję: „Tak, KSM to moje miejsce”.

Aby pomóc nowym w środowisku ludziom (zwanym kandydatami), postanowiliśmy podzielić się doświadczeniem, jakie zdobyliśmy przez kilka lat pracy w naszych oddziałach oraz w Zarządzie Diecezjalnym. W sobotę 7 listopada 2015 roku razem z Marysią Janik (zastępcą prezesa w ZD) odwiedziliśmy w tym celu parafię w Pogórzu, gdzie 11 osób zechciało cierpliwie wysłuchać, co mamy do powiedzenia. Było to pierwsze z zaplanowanych trzech spotkań, które mają przygotować kandydatów do złożenia przyrzeczenia. Opowiedzieliśmy o historii, strukturze i patronach KSMu oraz elementach jedności organizacyjnej. W czasie szkolenia staraliśmy się też wyciągnąć jak najwięcej informacji o naszych młodszych kolegach i koleżankach, żeby cała grupa mogła lepiej się poznać i dzięki temu sprawniej działać. Młodzi wykazali się kreatywnością i umiejętnością współpracy, kiedy stanęli przed zadaniem zaplanowania konkretnych przedsięwzięć w swojej parafii. Może uda się w przyszłości urzeczywistnić te pomysły?

Bardzo dziękujemy oddziałowi z Pogórza za zaangażowanie i obecność na spotkaniu. Wszystkich, którzy chcą związać swoją przyszłość z KSMem, już teraz zapraszamy na drugą część szkolenia, która odbędzie się w marcu. A zainteresowanych materiałami z pierwszego spotkania prosimy o kontakt.

Młodzież z Pogóza Młodzież z Pogórza