Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

diecezji Bielsko-Żywieckiej

Polak z sercem <3

Polak z sercem

Akcja „Polak z sercem!” to działanie, którego adresatami są Polacy mieszkający na Białorusi i Ukrainie. W roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nie zapominamy wyciągnąć rąk w geście wsparcia i pomocy do młodych ludzi, którzy potrzebują konkretnego działania. „Polak z sercem!” to akcja dwutorowa. Po pierwsze od 11 do 25 listopada zostaną przeprowadzone zbiórki  żywności z długim terminem ważności. Natomiast od 11 listopada do 30 czerwca uruchomiony będzie tzw. „sms charytatywny”. Zebrane w ten sposób pieniądze posłużą, aby zorganizować niezapomniany, wakacyjny czas na terenie Polski dla młodych Polaków mieszkających na Ukrainie i Białorusi. Równocześnie do akcji sms odbywać się będzie zbiórka pieniędzy prowadzona przez „FUNDACJĘ DLA MŁODZIEŻY”. Akcję będzie pilotowało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

Docelowym adresatem akcji będą młodzi ludzie zamieszkujący parafie w obwodzie grodzieńskim i lwowskim.

–> Organizatorzy:

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
„FUNDACJA DLA MŁDOZIEŻY”
Wydawnictwo „GOTÓW”

–> Partnerstwo:

Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie

–> Patronat honorowy:

Wicemarszałek Senatu RP – Pani Maria Koc.