Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

diecezji Bielsko-Żywieckiej

Radość Zmartwychwstania

Radość Zmartwychwstania

Przeżywamy Triduum Paschalne. Wspominanie zbawczych wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat wiele mówi o naszej wierze. Pełna symboli liturgia na różne sposoby do nas przemawia. We wszystkich znakach obecny jest Chrystus. Niech ten czas będzie chwilą refleksji nad Wielką Miłością, jaką obdarzył nas Bóg.

 

Życzymy, by zaduma Wielkiego Tygodnia przerodziła się w radość ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Niech nasz Pan przemienia zło w dobro, niech ożywia naszą wiarę, umacnia nadzieję i rozpala w nas miłość, abyśmy każdego dnia bardziej stawali się Jemu podobnymi. Pełnych pokoju i życzliwości Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

 

Zarząd Diecezjalny
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Diecezji Bielsko-Żywieckiej