Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

diecezji Bielsko-Żywieckiej

Sesja Ogólnopolska KSM w Płocku

Sesja Ogólnopolska KSM w Płocku

W dniach 26-28 lutego odbyła się Ogólnopolska Sesja Zarządów Diecezjalnych KSM w Płocku. W obradach uczestniczyli przedstawiciele 30 diecezji oraz specjalni goście: bp Henryk Tomasik, bp Piotr Libera, ks. dr Paweł Rytel-Andrianik – Rzecznik Prasowy KEP. Oczywiście nie zabrakło reprezentantów naszej diecezji, w składzie: Judyta Drzewiecka (Prezes KSM diecezji Bielsko-Żywieckiej), Maria Janik (Z-ca Prezesa), Kamil Duc (Delegat), Beata Bajak (Skarbnik).

W trakcie obrad podsumowano VI Ogólnopolską Spartakiadę Zimową, Debaty Walentynkowe, 6 Rajd dla Życia. Poruszono tematy dotyczące Kongresu Młodzieży Polonijnej oraz Młodzieżowej Akademii Dziennikarstwa.

Mowa była również o podejmowaniu wolontariatu związanego ze Światowymi Dniami Młodzieży oraz dołączeniu do projektu „Młodzi misjonarze Miłosierdzia”.

 

Głównym punktem tegorocznej Sesji były wybory do Prezydium Krajowej Rady KSM.

W skład  nowego Prezydium wchodzą:

  1. Ilona Trojnar – Przewodniczący (diecezja siedlecka)
  2. Wioleta Pietraszko – Z-ca Przewodniczącego (diecezja drohiczyńska),
  3. Anna Dzwonkowicz – Z-ca Przewodniczącego (diecezja rzeszowska),
  4. Aleksandra Samula – Sekretarz (diecezja pelplińska),
  5. Piotr Kurianowicz – Skarbnik (diecezja ełcka).

 

Z kolei Krajową Komisję Rewizyjną tworzą:

  1. Paweł Kurasz – Przewodniczący (archidiecezja przemyska),
  2. Mateusz Kuźniar – Z-ca Przewodniczącego (archidiecezja przemyska),
  3. Łukasz Charuba – Sekretarz (archidiecezja łódzka).

 

Dziękujemy ustępującym członkom Prezydium, a nowo wybranym życzymy natchnienia Ducha Świętego oraz wytrwałości.

 

Maria Janik

Z-ca Prezesa KSM

Diecezji Bielsko-Żywieckiej