Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

diecezji Bielsko-Żywieckiej

Spotkanie szkoleniowe dla kandydatów KSM

Spotkanie szkoleniowe dla kandydatów KSM

W sobotę, 15 lutego odbyło się pierwsze z trzech spotkań szkoleniowych dla kandydatów KSMu w naszej diecezji. W spotkaniu wzięło udział 40 osób z 5 oddziałów: z Pietrzykowic, Bielska-Białej Komorowic, Czańca, Malca i Bielska-Białej Kamienicy.

W ramach szkolenia odbył się krótki wykład o historii naszego stowarzyszenia oraz jego współczesnej strukturze. Omówione zostały funkcje, które pełnić powinno kierownictwo oddziału, jak i zarząd diecezjalny. Uczestników szkolenia postawiono też przed wyzwaniem przygotowania w grupach plakatów informujących i zachęcających do wzięcia udziału w potencjalnych wydarzeniach organizowanych przez KSM.

W przyszłości czekają nas jeszcze dwa spotkania w ramach szkoleń przeznaczonych dla kandydatów. Ich zwieńczeniem będzie złożenie przyrzeczeń podczas naszego święta patronalnego – uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.