Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

diecezji Bielsko-Żywieckiej

Uchwyć się!

Uchwyć się!

Rozpoczynając Adwent, po raz kolejny, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Bielsko-Żywieckiej proponuje akcję „Uchwyć się!” polegającą na sztafecie modlitewnej. Zachęcamy do modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia. Zgłoś swoją chęć udziału w naszej wspólnej modlitwie kontaktując się z nami drogą mailową. W tym roku intencją jest pokój na świecie, a w szczególności – w krajach Ameryki Łacińskiej.