Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

diecezji Bielsko-Żywieckiej

Zebranie Krajowej Rady KSM w Wigrach

Zebranie Krajowej Rady KSM w Wigrach

Przedstawiciele naszego Zarządu Diecezjalnego – Prezes oraz Delegat do KR, brali udział w zebraniu Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które odbyło się w dniach 17-19 września w Wigrach