Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

diecezji Bielsko-Żywieckiej

Cyberprzemoc

Krótka charakterystyka zjawiska

Cyberprzemoc to przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Głównie Internet i telefony komórkowe. Niewątpliwie nie powinno się stawiać ograniczeń wiekowych, ale określenia tego używamy głównie w kontekście grup rówieśniczych. Do cyberprzemocy wykorzystuje się głównie pocztę elektroniczną, chaty, komunikatory, blogi, fora, serwisy społecznościowe, MMS czy grupy dyskusyjne.
Pierwsze wzmianki o tym problemie pojawiły się na początku XXI wieku i pochodziły głównie z Japonii, USA i Kanady. Ofiarami byli młodzi ludzie, którzy zostali sfilmowani w krępujących sytuacjach, których nagrania trafiły na międzynarodowe serwisy. Kilka osób przeżyło załamanie nerwowe, niektóre z nich skończyły się nawet samobójstwem.
W Polsce o problemie zaczęto mówić po samobójstwie gdańskiej gimnazjalistki, która odebrała sobie życie w efekcie przemocy doznanej od strony rówieśników. Materiały nigdy nie trafiły do sieci jednak sama groźba ich upublicznienia stała się motywem do autodestrukcji.

Raport z badań Gemius/FDN
We wrześniu 2006 roku agencja Gemius oraz Fundacja Dzieci Niczyje przeprowadziły badania dotyczące doświadczeń dzieci związanych z niebezpiecznymi treściami w Sieci. Celem badania było określenie skali kontaktów dzieci z niebezpiecznymi treściami oraz ustalenie w jaki sposób młodzi internauci trafiają w Internecie na takie treści. Respondenci pytani byli również o to, w jakim stopniu rodzice poświęcają czas na kontrolę ich aktywności w Sieci. Respondenci to dzieci w wieku 12-17 lat (N=2559).
Wyniki badań:
Dzieci bardzo często trafiają w Internecie na niebezpieczne treści. Najczęściej są to materiały o charakterze erotycznym lub pornograficznym. Kontakt z tego typu treściami deklaruje 71% respondentów badań. Mimo, że porównywalny jest odsetek dziewcząt i chłopców, którzy doświadczyli kontaktu z erotyką i pornografią w Sieci, to zdecydowanie więcej chłopców trafia na takie materiały często (50% chłopców/28% dziewcząt). Dzieci najczęściej trafiają na niebezpieczne treści mimowolnie. W przypadku erotyki i pornografii przypadkowy kontakt z treściami deklaruje 74% dziewcząt i 46% chłopców. Kontakt z materiałami przedstawiającymi brutalne sceny przemocy deklaruje ponad połowa respondentów (52%). Na pytanie: rCzy w ciągu ostatniego roku, chodząc po stronach WWW lub korzystając z poczty e-mail zdarzyło Ci się zetknąć materiałami nawołującymi do przemocy lub nietolerancji wobec ludzi innej rasy, narodowości lub wyznania (np. ostre, wulgarne wypowiedzi)?r1; twierdząco odpowiedziało 29% badanych.

Piotr Kozieł