Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

diecezji Bielsko-Żywieckiej

Dziewczyny z przemytu

Film opowiada historię z życia kilku osób, poruszając przy tym jeden z najtrudniejszych obecnie tematów jakim jest handel żywym towarem czyli ludźmi. Nie jest to problem w którym chodzi jedynie o nieposzanowanie ludzkiego życia, ale także ludzkiej godności czy wolnej woli. Handel ludźmi związany jest silnie z prostytucją i przemocą. Dlatego najczęstszymi ofiarami są kobiety i dzieci, zmuszane do seksu i pracy w charakterze erotycznym w przemyśle rozrywkowym. Mężczyźni natomiast (zwłaszcza nielegalni emigranci) są wykorzystywani do robót fizycznych i ciężkiej bezpłatnej pracy. W filmie przedstawione są historie ludzi, którzy mieli marzenia, pragnęli wyrwać się ze swych domów, by zobaczyć świat, pomóc rodzinie. To losy ludzi karmionych złudnymi nadziejami i obietnicami. Ludzi, których, często miłość bądź desperacja sprzedały do niewoli, by potem skazać ich na upokorzenie, zbezczeszczenie, ból fizyczny i psychiczny. Wreszcie by skazać ich na śmierć bądź na resztę życia w strachu i zniewoleniu okrutnymi wspomnieniami.
Interesująca fabuła, niesamowita naturalność bohaterów i ciekawe ujęcia kamery sprawiają, że nie da się oglądać tego filmu obojętnie, bez emocji. Uważam, że trzeba mieć silne nerwy, by dotrwać do końca przed ekranem telewizora. Ale bez wątpienia warto zdobyć się na odwagę, bo trudno pozostać biernym, w obliczu takiego okrucieństwa.
Lucy