Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

diecezji Bielsko-Żywieckiej

Płodność. Powrót do źródeł.

Książka pt.: Płodność. Powrót do źródeł to pierwsza propozycja debiutującego wydawnictwa Inspiracje. Pod redakcją Małgorzaty i Marcina Zimoniów powstała lektura o tematyce mało znanej, rzadko jeszcze poruszanej, dotyczącej dziedziny medycyny, w której wciąż brakuje pieniędzy na przeprowadzanie badań. Chodzi o naprotechnologię i związane z nią przyglądanie się problemowi bezpłodności, a także dbanie o płodność zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Książka ma formę wywiadu. Składa się z kilku części. Są to dwie rozmowy z lekarzami z długoletnią praktyką medyczną, świadectwa sześciu małżeństw oraz encyklika Humanae vitae Pawła VI.

Próba zmierzenia się z tym zagadnieniem jest trochę jak skok na głęboką wodę. Trudno bowiem oprzeć się na jakichkolwiek innych źródłach, bo tych zwyczajnie brak. Treść tym samym dobrze trafia w potrzeby potencjalnych czytelników. W głównej mierze dotyczy ona naprotechnologii, naturalnego planowania rodziny i zagadnień związanych z płodnością. Nie brakuje też tematu antykoncepcji, in vitro, relacji międzyludzkich, uczuć, odpowiedzialnego rodzicielstwa i tym podobnych. Wszystko to opiera się przede wszystkim na doświadczeniu, ale także na wynikach badań oraz obserwacjach. Nie ma tu mowy o naciąganiu faktów, przekłamaniach ani o manipulacji jakimikolwiek danymi.

Pierwsza część będąca wywiadem z Panią Moniką Małecką-Holerek to pytania o płodność, źródła problemów z nią związanych, pigułki, naturalne planowanie rodziny, wartości moralne, uczucia i ich wpływ na dojrzałe, odpowiedzialne rodzicielstwo. Pani ginekolog-położnik z dwudziestoletnim stażem pracuje w szpitalu wojewódzkim i poradni rozpoznawania płodności oraz współpracuje z poradnią laktacyjną i szkołą rodzenia. Na podstawie własnego doświadczenia oraz obserwacji zwraca uwagę na wiele ważnych kwestii w związku z pogarszającym się stanem zdrowotnym społeczeństwa. Mocno podkreśla, że przekazywanie życia to wciąż tajemnica, na którą trzeba się otworzyć, to dar, który należy odpowiedzialnie wykorzystywać, a którego nie można traktować jako prawo do posiadania dzieci. Pani doktor wspomina też o moralnych aspektach metod leczenia bezpłodności, ostrzega przed powikłaniami przy stosowaniu antykoncepcji, ale przede wszystkim wyczerpująco opowiada o naturalnych metodach rozpoznawania płodności i planowania rodziny. Całość wywiadu w oparciu o doświadczenie i wiele sukcesów w leczeniu pacjentów.

Druga rozmowa dotyczy głównie naprotechnologii. Lekarz rodzinny, Adam Kuźnik, wskazuje na to zagadnienie, jako dziedzinę rozwijającą się. Sam zauważa, jak słabo rozpowszechnione są wiedza na ten temat i zainteresowanie nim. Prowadzi on poradnię rozpoznawania płodności oraz jest konsultantem medycznym naturalnego planowania rodziny. Uczestniczy w konferencjach poświęconych leczeniu bezpłodności i dzieli się zdobytymi tam wiadomościami. Przede wszystkim podkreśla wyższość naturalnych metod zajmowania się płodnością nad in vitro. Dokładnie wyjaśnia przebieg leczenia według zasad naprotechnologii. Co równie ważne, porównuje skuteczność obu sposobów, bez manipulacji danymi, wnikliwie je analizując.

Opinie lekarzy świetnie podsumowują wypowiedzi małżeństw, które zdecydowały się na leczenie naprotechnologią lub naturalne planowanie rodziny. Jest to obraz często ciężkich przeżyć młodych ludzi, którzy oczekują profesjonalnej pomocy i podejścia z sercem do ich problemów. Natomiast dopełnienie całości to encyklika Pawła VI ukazująca stanowisko Kościoła w kwestiach poruszanych w rozmowach.

Książkę Płodność. Powrót do źródeł oceniam pozytywnie. Zawiera wiele cennych informacji dotyczących płodności, naprotechnologii, rodzicielstwa, a także antykoncepcji oraz moralności niektórych metod leczenia bezpłodności. Dobry wybór tematyki to ogromna zaleta. Tym bardziej, że służy ona edukacji, jaką powinien odbyć każdy człowiek. Nie można traktować tej lektury jako pozycji naukowej. Nie zawiera ona żadnych wyników badań, liczb, wykresów czy specjalistycznych opisów, ale jest za to doskonałym przewodnikiem dla przeciętnego niezwiązanego z medycyną czytelnika. Uważam też za drobny minus zbyt częste odniesienia Pani Małeckiej-Holerek do Boga i wiary. Absolutnie nie zarzucam jej braku logiki w jej słowach, wręcz przeciwnie. Argumenty, które wysuwa, są oparte na wiedzy medycznej oraz zahaczają o moralność. Jednak wplatanie w to własnych przekonań religijnych, wpływa na niechętny odbiór treści przez ludzi nieprzychylnych Kościołowi, którzy wcale nie muszą tej lektury odrzucać.

Polecam książkę Płodność. Powrót do źródeł pod redakcją Małgorzaty i Marcina Zimoniów. Wiedza, jaką można dzięki niej zdobyć będzie nieoceniona w życiu każdego czytelnika.

Kamil Duc